Wtorek, 11 Grudnia 2018 roku.
Dzisiaj imieniny: Damazego i Waldemara, jutro zaś: Adelajdy i Aleksandra
 
:: Świetlice

:: Wydarzenia i aktualne nowości

:: Informacje
  :: Pomoc społeczna
  :: Profilaktyka i terapia
  :: Rekreacja i sport
  :: Edukacja i zabawa
  :: Zdrowie

:: Organizacja pracy świetlic
  :: Szkolenia

:: Podziel się swoim doświadczeniem

:: Prawo
  :: Prawa dziecka
  :: Do czego mamy prawo
  :: Jakie sprawy kierowane są do Rzecznika?
  :: Konwencja o Prawach Dziecka
  :: Ustawa o rzeczniku praw dziecka

:: Wolontariat

:: Organizacje działające na rzecz Dzieci

:: Ksiega Gości

Nakarm głodne Dziecko
Nakarm głodne Dziecko

Akcje wspiera Radio Eska!
Akcje wspiera Radio Eska!

Autorzy:

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
      

Dominika Koźluk
Marta Jakubowska

© 2003

K.U.I. Quest - Krzysztof Goral
K.U.I. Quest Krzysztof Goral

K.S.U. Provector - Mariusz Dziakowicz
K.S.U. Provector Mariusz Dziakowicz
    Psychodrama jako metoda pomagania w sytuacjach trudnych i konfliktowych (IV edycja)
Adresaci: nauczyciele i wychowawcy placówek opiekuńczo- wychowawczych, wychowawcy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych , pedagodzy szkolni, wychowawcy internatów, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Cele: wyposażenie uczestników w umiejętności stosowania psychodramy jako metody rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.
Liczba miejsc: 25
Ramowy program:
1) Zasady stosowania psychodramy
2) Możliwość wykorzystania psychodramy w sytuacjach trudnych i konfliktowych
3) Doskonalenie umiejętności stosowania tej metody poprzez osobisty udział w ćwiczeniach
Kadra dydaktyczna: dr Dariusz Skowroński - psycholog (UAM w Poznaniu)
Termin realizacji: styczeń 2004

Wspieranie rozwoju dziecka nadpobudliwego przez wychowawców świetlic i pedagogów szkolnych (II edycja)
Adresaci: nauczyciele i wychowawcy placówek opiekuńczo- wychowawczych, wychowawcy i wolontariusze świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych , pedagodzy szkolni, wychowawcy internatów, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Cele: pogłębianie wiedzy na temat obrazu i funkcjonowania dziecka z ADHD oraz zapoznanie się z metodami pracy wspierającej
Liczba godzin: 20
Ramowy program:
1) Neurofizjologiczne podłoże zespołu ADHD
2) Objawy osiowe nadpobudliwości
3) Poczucie tożsamości i sfera emocjonalna dziecka nadpobudliwego (diagnoza wychowawcza)
4) Rola i zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego w procesie rozwoju dziecka z ADHD (praca w oparciu o analizę przypadku)
Kadra dydaktyczna: mgr J. Strzelecka - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca Studium Medycznego w Gorzowie Wlkp.
Termin realizacji: styczeń - luty 2004

Trening rozwoju osobistego z elementami asertywności
Adresaci: nauczyciele i wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowawcy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych , pedagodzy szkolni, wychowawcy internatów, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Cele: przygotowanie uczestników do podejmowania zmian w pełnieniu roli wychowawcy i terapeuty.
Liczba godzin: 20
Ramowy program:
1) Rozpoznawanie własnego potencjału
2) Umiejętność wglądu i autorefleksji
3) Zachowania asertywne jako narzędzie zmiany i rozwoju osobistego
4) Monolog wewnętrzny, sztuka samopoznania
Kadra dydaktyczna: dr Dariusz Skowroński - psycholog (UAM w Poznaniu)
Termin realizacji: luty 2004

Ćwiczenia i zabawy rozwijające potencjał intelektualny dzieci i młodzieży
Adresaci: nauczyciele i wychowawcy placówek opiekuńczo- wychowawczych, wychowawcy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, pedagodzy szkolni, wychowawcy internatów, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Cele: doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie rozwijania aktywności poznawczej dzieci i młodzieży
Liczba godzin: 15
Ramowy program:
1) Procesy poznawcze odpowiedzialne za sprawność intelektualną człowieka
2) Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój poszczególnych funkcji poznawczych
3) Konstruowanie arkuszy ćwiczeniowych i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej
Kadra dydaktyczna: konsultanci WOM w Gorzowie Wlkp.
Termin realizacji: luty 2004

Ostatnia aktualizacja tej strony 18-12-2008

Odwiedziło nas dotąd
98497
internautów
Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, przeglądarki
IE 5.x, NN 6.x