Wtorek, 11 Grudnia 2018 roku.
Dzisiaj imieniny: Damazego i Waldemara, jutro zaś: Adelajdy i Aleksandra
 
:: Świetlice

:: Wydarzenia i aktualne nowości

:: Informacje
  :: Pomoc społeczna
  :: Profilaktyka i terapia
  :: Rekreacja i sport
  :: Edukacja i zabawa
  :: Zdrowie

:: Organizacja pracy świetlic
  :: Szkolenia

:: Podziel się swoim doświadczeniem

:: Prawo
  :: Prawa dziecka
  :: Do czego mamy prawo
  :: Jakie sprawy kierowane są do Rzecznika?
  :: Konwencja o Prawach Dziecka
  :: Ustawa o rzeczniku praw dziecka

:: Wolontariat

:: Organizacje działające na rzecz Dzieci

:: Ksiega Gości

Nakarm głodne Dziecko
Nakarm głodne Dziecko

Akcje wspiera Radio Eska!
Akcje wspiera Radio Eska!

Autorzy:

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
      

Dominika Koźluk
Marta Jakubowska

© 2003

K.U.I. Quest - Krzysztof Goral
K.U.I. Quest Krzysztof Goral

K.S.U. Provector - Mariusz Dziakowicz
K.S.U. Provector Mariusz Dziakowicz
    Świetlice mają na celu profilaktykę pierwszorzędową :

Profilaktyka pierwszorzędowa dotyczy ogółu dzieci i młodzieży promuje zdrowy styl życia oraz opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej i narkotycznej. Realizowana jest przede wszystkim w świetlicy poprzez działania informacyjne. Na tym poziomie profilaktyki realizuje się działania profilaktyczno-wychowawcze i bardziej specjalistyczne programy profilaktyczne. W ramach działań własnych świetlicy będzie tu:
stwarzanie przyjaznego klimatu zarówno w grupie rówieśniczej jak i na poziomie dziecko - nauczyciel udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych wypracowanie wspólnej polityki świetlicy wobec palenia picia odurzania się poprzez jasne konsekwentne określenie wymagań co do zachowania uczniów reakcje na ich nieprawidłowe zachowanie budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich do współpracy jako sojuszników działań wychowawczych i profilaktycznych pomoc w nauce dla tych którzy mają trudności wczesne rozpoznawanie grup ryzyka, wczesna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza udostępnianie rodzicom i uczniom informacji o specjalistycznej pomocy poza świetlicą szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie profilaktyki zagrożeń i umiejętności wychowawczych. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do grupy niskiego ryzyka, polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom. Jej celem jest opóźnianie inicjacji lub zachęcanie do abstynencji.

Profilaktyka i Terapia

Program opiera się na czynnikach ryzyka i roli rodziny jako elementu chroniącego przed zaburzeniami zachowań u dzieci. Celem długofalowym jest umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu, ochrona więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzebę miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.

Głównym celem działań jest wyrobienie w dzieciach właściwych umiejętności psychologicznych i społecznych. W tych rodzinach, w których występują anomalie życia rodzinnego, dzieci mają zaburzony obraz rodziny i własnej osoby. Często tylko dzięki świetlicy dziecko poznaje swoje prawa i obowiązki wobec siebie, innych ludzi i społeczności. Uczy się odpowiedzialności za własne decyzje, poczucia własnej godności, zasad współżycia w grupie i tolerancji. Wychowawcy w świetlicy starają się wytworzyć wokół dziecka taką atmosferę i otoczenie społeczne, by mogło ono budować własny system odporności na obciążenia wewnętrzne i zewnętrzne. To w przyszłości może zaowocować wyższą kompetencją szkolną, społeczną i poznawczą oraz aktywnym podejściem do problemów życiowych i ich rozwiązywania. Każde pozytywne doświadczenie społeczne niesie ze sobą treści, które mogą być korygujące. Dlatego staramy się wywoływać dodatnie emocje i budować takie relacje między dziećmi oraz między dziećmi i dorosłymi, które pozwolą uczestnikom kolonii dostrzec pozytywne aspekty życia.

Ostatnia aktualizacja tej strony 18-12-2008

Odwiedziło nas dotąd
98497
internautów
Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, przeglądarki
IE 5.x, NN 6.x