Wtorek, 11 Grudnia 2018 roku.
Dzisiaj imieniny: Damazego i Waldemara, jutro zaś: Adelajdy i Aleksandra
 
:: Świetlice

:: Wydarzenia i aktualne nowości

:: Informacje
  :: Pomoc społeczna
  :: Profilaktyka i terapia
  :: Rekreacja i sport
  :: Edukacja i zabawa
  :: Zdrowie

:: Organizacja pracy świetlic
  :: Szkolenia

:: Podziel się swoim doświadczeniem

:: Prawo
  :: Prawa dziecka
  :: Do czego mamy prawo
  :: Jakie sprawy kierowane są do Rzecznika?
  :: Konwencja o Prawach Dziecka
  :: Ustawa o rzeczniku praw dziecka

:: Wolontariat

:: Organizacje działające na rzecz Dzieci

:: Ksiega Gości

Nakarm głodne Dziecko
Nakarm głodne Dziecko

Akcje wspiera Radio Eska!
Akcje wspiera Radio Eska!

Autorzy:

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
      

Dominika Koźluk
Marta Jakubowska

© 2003

K.U.I. Quest - Krzysztof Goral
K.U.I. Quest Krzysztof Goral

K.S.U. Provector - Mariusz Dziakowicz
K.S.U. Provector Mariusz Dziakowicz
    Gorzów Wielkopolski i okolice

Placówki opiekuńczo-Wychowawcze i Adopcyjne.

1. Państwowe Pogotowie Opiekuńcze
66-400 Gorzów WLKP
ul. spokojna 57

2. Placówki Rodzinne
Rodzinny Dom Dziecka
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1

3. Placówki Socjalne
Dom Dziecka
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. walczaka 14

4. Dom Małego Dziecka
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 42

Ośrodki Adopcyjne

1. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Staszica 6/b

2. Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Czereśniowa 15

Poradnie Specjalistyczne

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Czereśniowa 2

2. Zespół Poradni Specjalistycznych
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Piłsudskiego 9

3. Ośrodek ds. Patologii Społecznych dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. słoneczna 63 (w charytatywnym Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła Drugiego. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im Brata Krystyna )

4. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Punkt konsultacyjny
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Okrzei 42

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
66-470 Kostrzyn
Osiedle Leśne 5

Ośrodki Rehabilitacyjne:

1. Niepubliczny ZOZ Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiełły 15
(Polski związek Głuchych)

2. Specjalny Ośrodek-Opiekuńczo-wychowawczy terapeutyczno-szkolny dla dzieci i młodzieży z autyzmem
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Drzymały 13

Organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Wstań i Chodź"
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 106/2

Udziela pomocy: dzieciom i młodzieży z porażeniem mózgowym, z Zespołem Downa i upośledzeniem umysłowym, ich rodzicom, opiekunom, rehabilitantom i wolontariuszom.
Formy pomocy i działalność:
- pomoc poradniczo-informacyjna w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji dzieci z porażeniem;
- opracowanie materiałów edukacyjnych o metodach leczenia i rehabilitacji;
- szkolenie wolontariuszy.


2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Uszkodzonym Centralnym Układem nerwowym
66-450 Bogdaniec
ul. Kolejowa 10

Udziela pomocy: niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży i ich rodzicom w formie pomocy i działalności:
- pomoc finansowa (opłacanie rachunków za leki, czynsz, energię elektryczną itp.) pomoc rzeczowa (sprzęt rehabilitacyjny) animowanie działań samopomocowych, prowadzenie poradnictwa prawnego, pomoc poradniczo
- informacyjna z zakresu rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym oraz możliwości korzystania z nowoczesnych metod leczniczych poprawiających rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.


3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
66-460 Nowiny Wielkie
ul. Wiejska 26

Udziela pomocy: osobą bezdomnym, osobą ubogim, samotnie wychowującym dzieci, dzieciom i młodzieży dla środowisk niewydolnych wychowawczo, osobą i rodziną w sytuacji kryzysowej, ofiarą przemocy w rodzinie, osobą uzależnionym. Formy pomocy i działalności: pomoc rzeczowa i usługowa (odzież, obuwie, malowanie mieszka) pomoc żywnościowa (wydawanie produktów żywnościowych) dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci; pomoc osobą bezdomnym w poszukiwaniu pracy, organizowanie imprez okolicznościowych.

Ostatnia aktualizacja tej strony 18-12-2008

Odwiedziło nas dotąd
98497
internautów
Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, przeglądarki
IE 5.x, NN 6.x