Wtorek, 11 Grudnia 2018 roku.
Dzisiaj imieniny: Damazego i Waldemara, jutro zaś: Adelajdy i Aleksandra
 
:: Świetlice

:: Wydarzenia i aktualne nowości

:: Informacje
  :: Pomoc społeczna
  :: Profilaktyka i terapia
  :: Rekreacja i sport
  :: Edukacja i zabawa
  :: Zdrowie

:: Organizacja pracy świetlic
  :: Szkolenia

:: Podziel się swoim doświadczeniem

:: Prawo
  :: Prawa dziecka
  :: Do czego mamy prawo
  :: Jakie sprawy kierowane są do Rzecznika?
  :: Konwencja o Prawach Dziecka
  :: Ustawa o rzeczniku praw dziecka

:: Wolontariat

:: Organizacje działające na rzecz Dzieci

:: Ksiega Gości

Nakarm głodne Dziecko
Nakarm głodne Dziecko

Akcje wspiera Radio Eska!
Akcje wspiera Radio Eska!

Autorzy:

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
      

Dominika Koźluk
Marta Jakubowska

© 2003

K.U.I. Quest - Krzysztof Goral
K.U.I. Quest Krzysztof Goral

K.S.U. Provector - Mariusz Dziakowicz
K.S.U. Provector Mariusz Dziakowicz
   
 
Wydarzenia i aktualne nowości
Wiadomość nr 106.11.2004
5 listopada rozpoczął się cykl warsztatów dla młodzieżowych wolontariuszy pracujących w świetlicach Gorzowa. Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem: "Budowanie klimatu zaufania w świetlicy." Poniżej załączam plan kolejnych spotkań.
„Każdy może coś z siebie dać” - progarm przygotowujący młodzież do pracy z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych
Proponujemy świetlicom udział w projekcie przygotowanym i realizowanym przez Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i skierowanym do młodzieżowych wolontariuszy.
Projekt jest skonstruowany w taki sposób, by przekazać młodzieży informację o pozytywnych aspektach pracy w świetlicy (pomoc innym, wzmocnienie wrażliwości społecznej, własny rozwój). Program uczy najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych: nawiązywania dobrych kontaktów z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, bycia asertywnym i twórczym, podejmowania decyzji, szukania wsparcia, udzielania pomocy innym. Kładzie szczególny nacisk na rolę, jaką może odegrać młody człowiek w procesie kształtowania się osobowości dziecka, ale też podkreśla, jak istotna jest świadomość tej roli i odpowiedzialność. Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju młodego człowieka, by mógł jak najlepiej pomagać dzieciom: efektywnie, twórczo i bezpiecznie oraz by praca z nimi była dla niego źródłem satysfakcji.
Program będzie realizowany podczas spotkań młodzieżowych wolontariuszy, które będą się odbywać co dwa tygodnie w piątki w godz. 18.00 - 20.30 w Szkoleniowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo„ przy ul. Wyszyńskiego 3. Zajęcia są podzielone na dwa cykle:
1. Warsztaty dotyczące umiejętności psychologiczno - pedagogicznych,
2. Warsztaty rozwijające aktywność twórczą i ciekawość poznawczą.
Każdy cykl będzie obejmował dwa spotkania w miesiącu (co dwa tygodnie). Równolegle grupa biorąca udział w zajęciach weźmie udział w następujących przedsięwzięciach:
tworzenie czasopisma świetlic
wzbogacenie biblioteczki wolontariusza
organizacja imprez dla wszystkich świetlic
tworzenie banku dobrych pomysłów i wzajemna informacja (np. na temat programów, w których mogą uczestniczyć świetlice)
zbieranie pomocy służących do pracy w świetlicy
prowadzenie strony internetowej lubuskich świetlic
przygotowanie biwaku na zakończenie warsztatów
Kolejne tematy realizowane w ramach programu:
WARSZTATY DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH
1. Budowanie grupy wsparcia (5 listopada)
· Tworzenie norm grupowych
· Idea wzajemnej pomocy
· Bezpieczeństwo i zaufanie (dzieci do wolontariuszy i odwrotnie)
2. Niepowodzenia szkolne i ich przyczyny (3 grudnia)
· Jak pokonać niechęć do dzieci trudnych
· Praca indywidualna
· Dzieci nadpobudliwe
3. Organizacja pracy w świetlicy:
· Planowanie i realizacja
· Umiejętność współpracy między wolontariuszami
· Współpraca z kierownikiem i wychowawcami
· Moja motywacja do pracy z dziećmi
4. Dom i rodzina w życiu dziecka
· Na co należy zwrócić uwagę w świetlicy
· Dzieci zawsze wracają do domu
· Budowanie pozytywnego modelu rodziny
· Jak rozmawiać o przemocy w rodzinie?
5. Umiejętności społeczne
· Czy mogę być wzorem dla dziecka? – świadomość odpowiedzialności za siebie
· Jakim jestem wychowawcą? – świadomość odpowiedzialności za innych
· Umiejętność odpowiadania na pytania dzieci
6. Przeciwdziałanie agresji
· Moje problemy i ich wpływ na kontakt z dziećmi
· Źródła konfliktów w świetlicy i możliwości rozwiązywania ich
7. Prawa dziecka
8. Asertywność
· Tolerancja i prawo do błędu
· Umiejętność dyskutowania
9. Twórcze działanie
· Wspieranie twórczego myślenia dzieci
· Umiejętność odraczania oceny
· Zdolność poddawania się wizjom innych ludzi i własnym
10. Profilaktyka
· Zasady higieny w świetlicy
· Wiedza na temat szkodliwości leków, palenia i picia
· Moja rola w profilaktyce
WARSZTATY ROZWIJAJĄCE TWÓRCZĄ AKTYWNOŚĆ
1. Pomoce dydaktyczne w świetlicy (19 listopada)
- Czemu służą pomoce dydaktyczne?
- Pomoce dla dzieci z klas I - III
- Jak wykonać pomoce matematyczne, polonistyczne, geograficzne i t p., zabawy z kartami, tangramy, liczmany, konkursy
2. Pedagogika zabawy (17 grudnia)
- Rola zabawy w wychowaniu dzieci
- Bezpieczeństwo i zaufanie podczas zabawy
- Twórczość dziecięca jako sposób wyrażania siebie
3. Formy i metody pracy w świetlicy
- Koła zainteresowań
- Czytanie
- Zdobywanie nowych umiejętności (np. Karta Rowerowa)
- Imprezy
5. Różnorodność technik plastycznych
- Jak zdobywać materiały, surowce naturalne, techniki
6. Zajęcia muzyczne
nauka piosenek, własna twórczość dzieci, elementy muzykoterapii
- Przygotowanie imprez, np. Mini Playback Show, Festiwal Piosenki, Festiwal Kolęd (planowanie, podział obowiązków)
7. Zajęcia teatralne – przygotowywanie przedstawień
dobór tekstu, aktorów, scenografia, kostiumy, system prób, pokazów, zabawy „teatralne”, teatr kukiełkowy, przygotowanie „PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH”
8. Sport w pracy świetlicy
- Zabawy sportowe w pomieszczeniu i na powietrzu
- Podchody i biegi
- Turnieje
9. Turystyka
- Wycieczki po okolicy – zasady bezpieczeństwa, ciekawe miejsca, legendy
- Planowanie
Efektem realizacji programu będą:
· poprawa jakości pracy w świetlicy i bezpieczeństwa podopiecznych
· wzmocnienie pozytywnego obrazu wolontariusza
· integracja młodzieżowego wolontariatu

Jolanta Serbakowska

 
Archiwum

Ostatnia aktualizacja tej strony 18-12-2008

Odwiedziło nas dotąd
98497
internautów
Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, przeglądarki
IE 5.x, NN 6.x